Spradzienbistama zona ir

ATEX direktīva (Atmosphères Explosibles, ko dēvē arī par Direktīvu 94/9 / EK, ir Eiropas Savienības tiesību akti, kas definē pamatprasības produktiem, kas paredzēti ievešanai apgabalos, kuros pastāv eksplozijas risks. Metāna un ogļu putekļu sprādziena risks ir pareizā lielākā daļa mašīnu un ierīču, kas iegūtas akmeņogļu raktuvēs, un ATEX direktīva attiecas uz instrumentiem un aizsardzības sistēmām, ko izmanto vietās, kur pastāv eksplozijas draudi. Arī jaunajos Eiropas Savienības noteikumos par drošību Eiropas Savienības valstīs tika sadalīts viens no otra, kas nozīmīgi kavēja preču apmaiņas brīvību starp dalībvalstīm.Šī iemesla dēļ tika izveidota vienota ATEX direktīva, kas apvienoja esošos modeļus un, iespējams, veicināja preču apriti Eiropas grupā. Īstenojot Romas Līguma 100.a panta noteikumus, ATEX direktīvas vissvarīgākais mērķis ir nodrošināt preču brīvu apriti, kas garantē augstu aizsardzības pakāpi. Attiecībā uz ierīcēm, kas veltītas grāmatai sprādziena apdraudētajās telpās, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 1994. gada 23. martā izdeva ATEX Direktīvu 94/9 / EK, kas 2003. gada 1. jūlijā tika ieviesta kopienā. Turklāt 1999. gada 16. decembrī tika pieņemta Direktīva 1999/92 / EK ATEX137 (saukta arī par ATEX LIETOTĀJI, kas ar grozījumu attiecas uz minimālajām drošības prasībām funkcijām jomās, kurās pastāv sprādzienbīstamas vides risks. ATEX Direktīva 94/9 / EK sāka darboties līdz 2003. gada 1. jūlijam un aizstāja iepriekšējās Direktīvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK.

CE marķējums (fr Conformité Européennesertifikācijas iestādes identifikācijas numursIzpildes simbolssprādziena grupaierīces kategorijaaizsardzības veidssprādzienbīstama apakšgrupatemperatūras klase

Mēs iesakām Atex apmācību