Precu parvietosana noliktava

Eiropas Kopienas galvenie pieņēmumi

Precīza atbilde uz jautājumu "Kas ir CE sertifikāts?" ir saistīts ar Eiropas Savienības darbības pamatprincipu skaidrošanu. Ir atklāts, ka viņas rīkojuma būtība ir trīs principi: preču, galvu un naudas brīva aprite. Lai izveidotu iepriekš minētos principus, ES dalībvalstis ir nolēmušas atcelt visus šķēršļus tirdzniecībai Kopienā un turklāt ir vienojušās par kopēju politiku ar partneriem, kas nav ES dalībvalstis. Pateicoties tam, pārdodot Kopienu, tika izveidota apmaiņas zona, kas līdzīga vienas valsts profesijai. Jūs saņēmāt vienotā Eiropas tirgus vai kopējā tirgus nosaukumu.

Kopējais Eiropas tirgus un materiālu laišana tirgū

Valstu prasības attiecībā uz produktu formu un drošību ir paši lielākie šķēršļi, kas saistīti ar tirdzniecību starp valstīm. Visās valstīs bija spēkā dažādi modeļi un vērtības, kas būtiski atšķīrās dažādās valstīs. Ražotājam, kam vajadzēja pārdot savus produktus dažādās valstīs, katru reizi bija jāatbilst personīgajām prasībām. Lai novērstu šķēršļus tirdzniecībai, bija nepieciešams atcelt šīs atšķirības. Normas, kas saistītas ar preču atgriešanu, nevarēja atcelt. Tāpēc labs risinājums bija apvienot vērtību kopienas teritorijā, pateicoties tam, ka tirdzniecības apmaiņa bija atkarīga no šīm pašām prasībām.

Sākotnējā posmā tika mēģināts regulēt ES noteikumus attiecībā uz ietekmes un materiālu kvalitāti. No viedokļa par augstu sarežģītības pakāpi un laikietilpīgajiem procesiem šāds risinājums tika atcelts.

Risinājums bija izveidot vienkāršotu pievienošanos tehniskās saskaņošanas jautājumam. Ir noteiktas būtiskās drošības prasības dažām produktu grupām, kas jāpanāk, pirms produkts vai produkts tiek pārvietots uz Eiropas vienkāršo tirgu.

Uzņēmējiem no trešām valstīm, kas nolemj ievest ražojumu, ko iepērk Kopienas tirgū, piemēram, no Turcijas, jāatbilst savam produktam, lai tie atbilstu ES kvalitātes standartiem un vērtībām. Rāda šo faktu viņu rokās.

Ir izveidoti saskaņoti standarti, pateicoties kuriem uzņēmēji zina, kādas pamatprasības jāievēro. Nav pienākums izmantot šos iemeslus. Uzņēmējs, kas šajā metodē pierāda, ka viņa izturība ir veidota pirkšanai uz Kopienas pārdošanu.

Ce sertifikāts - ražotāja deklarācija

Ce marķējums nav nekas dīvains, bet ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst stingrām tās principu prasībām.Tam ir ražotāja deklarācijas simbolu lapa vai pilnvarots pārstāvis. Apstiprina, ka produkts ir koalīcijā ar spēkā esošajām prasībām par attiecīgo produktu. Jūs varat redzēt pašreizējo dzīvo dažas vai dažas citas direktīvas.

Kopienas tiesību akti paredz atbilstības prezumpciju un obligāto prasību izpildi, kas saistītas ar ražojuma, kam ir CE zīme, drošību.

CE sertifikātu īsteno ražotājs vai pilnvarots pārstāvis. Tāpēc pēc tam, kad ir pierādīts, ka produkts atbilst direktīvas pamatprasībām, tas izriet. Lai noteiktu šo faktu, tiek veikta atbilstības novērtēšanas procedūra, un pēc labas pārbaudes tiek izdota atbilstības deklarācija. Atbilstības novērtēšanas procedūras var būt bagātas saistībā ar risku, kas saistīts ar zināmām precēm. Jo lielāks risks, ka rezultātā var rasties īpašums, un tā, ka attālums ir liels, ražotājs vai pilnvarots pārstāvis neko nedrīkst darīt. Atsevišķos gadījumos ir jāievēro vēl vairāk nekā desmit Kopienas standartu prasības.