Fiskala kase a trade

Saņemšana no novitus lupo kases ir ļoti svarīgs faktors gan investoriem, gan klientam. Tiem, kuriem ir ideāls, ir pienākums izsniegt šādus pierādījumus par pārdošanu, pārējiem ir jāsaņem kvīts ar kādu laiku.

Diemžēl lielākā daļa no mums nepievērš lielu uzmanību rēķiniem, kuriem daudzos gadījumos var būt nopietnas sekas. Cik ilgi mums vajadzētu veikt šādas izdrukas no kases aparātiem, arī kādās situācijās tās var būt noderīgas?

Uzņēmēju gadījumā priekšlikums ir diezgan vienkāršs. ViĦiem jāglabā čeku kopijas uz 5 gadiem - ja inspekcija tiek veikta no NodokĜu biroja. Kāpēc dokuments klientam?Šis mazais papīra lūžņi daudzos piemēros, kas satur dziļu nozīmi. Ja mēs zinām kases aparāta čeka derīgumu un mēs zinām, kādā veidā pareizi glabāt šādu dokumentu, mēs varam iegūt daudz. Tā darbojas galvenokārt tādās formās, kurās mēs vēlamies reklamēt iegādātās preces vai atdot atpakaļ un savākt naudu. Šādā gadījumā pārdevējs pieprasīs mums uzrādīt kvīti - apstiprinātā darījuma apstiprinājumu. Kādus termiņus mums ir jābūt brīdī, kad kvīts ir jāiesniedz sūdzības izveidē? Ja mēs pērkam pārtikas produktus, mēs varam ziņot par tām līdz 3 dienām. Daudz ilgāk mums vajadzētu saglabāt šos ieņēmumus, kas ir dokuments apģērbu, apavu, mēbeļu vai RTV aprīkojuma iegādei. Šeit mums ir tiesības uz 24 mēnešiem, lai atrastu defektu un iesniegtu sūdzību. Tieši laikā, ja mēs neizmantosim kvīti, mūsu sūdzība netiks pieņemta. Jo lielāks ir reklamējamā produkta vērtība, jo acīmredzamākie zaudējumi ir saistīti ar dokumenta apstiprināšanu, kas apstiprina šādu pārdošanu.

Tātad, atcerēsimies par ieņēmumiem, kas pārdevējam ir jāpiedāvā iepirkšanās laikā. Pieņemsim arī dokumentus ērti. Mēs varam izveidot aploksnes, kurās mēs pieņemsim kvītis hronoloģiskā secībā, mēs varam ievietot īpašu lodziņu par pēdējo pienākumu. Ir svarīgi, lai tiktu ievērots dokuments, kas apliecina mūsu veikto pārdošanu, ja vien tas var būt pamats sūdzības iesniegšanai.